โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
เยือนดินแดนแห่งการตรัสรู้กับสายการบินภูฏานแอร์ไลน์

ภูฏานแอร์ไลน์บินตรงสู่พุทธคยา เริ่มต้น 11,718 บาท (ไม่รวมภาษี)

เดินทาง ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - คยา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปแสวงบุญและสักการะสังเวชนียสถาน โดยเริ่มออกเดินทางตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันพุธ ศุกร์ และ อาทิตย์ ราคาเริ่มต้นเพียง 11,718 บาท (ไม่รวมภาษี) ทั้งนี้สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางไปพุทธคยในรูปแบบหมู่คณะอีกด้วย 
 
หากต้องการสอบถามและสำรองที่นั่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อที่อีเมลล์ b3@omgexp.com หรือโทร 02-630-4600-1 ในวันและเวลาทำการปกติ