โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
ฤดูของดอกไม้งาม

 

Jacaranda (Mid March - Early April)

(Punakha Dzong)
 
ดอกศรีตรัง (บานตั้งแต่กลาง มี.ค. - ต้น เม.ย.)
(พูนาคา ซอง)
 
 

 

White Cherry Blossom (Mid March - Late April) 

(Kyichu Lhakhang, Paro)
 
เชอร์รี่ บลอสซัม (บานตั้งแต่กลาง มี.ค. -  เม.ย.)
(วัดคิชูลาคัง พาโร)
 
 

 

Pink Cherry Blossom (Mid March - Late April) 

(Kyichu Lhakhang, Paro)
 
เชอร์รี่ บลอสซัม (บานตั้งแต่กลาง มี.ค. -  เม.ย.)
(วัดคิชูลาคัง พาโร)
 
 

 

Plum Blossom (Mid March - Late April) 

(Thimphu - Punakha)
 
พลัม บลอสซัม (บานตั้งแต่กลาง มี.ค. -  เม.ย.)
(ทิมพู - พูนาคา)
 
 

 

Wisteria (Early March - Mid May) 

(Post Office, Thimphu / Kyichu Lhakhang, Paro)
 
วิสทีเรีย (บานตั้งแต่ต้น มี.ค. -  พ.ค.)
(ที่ทำการไปรษณีย์ ทิมพู / วัดคิชูลาคัง พาโร)
 
 

 

Wisteria (Early March - Mid May) 

(Paro Palace)
 
วิสทีเรีย (บานตั้งแต่ต้น มี.ค. -  พ.ค.)
(พระราชวังเมืองพาโร)
 
 

 

Magnolia (Early March - Early May) 

(Kyichu Lhakhang, Paro)
 
แมกโนเลีย (บานตั้งแต่ต้น มี.ค. -  ต้น พ.ค.)
(วัดคิชูลาคัง พาโร)
 
 

 

Rhododendron (Early March - Early May) 

(Himalayam region: Nepal, India and Bhutan)
 
กุหลาบพันปี (บานตั้งแต่ต้น มี.ค. -  ต้น พ.ค.)
(เทือกเขาหิมาลัย เนปาล อินเดีย ภูฏาน)
 
 

 

Drumstick Primrose (Early March - Early May) 

(Dochula Pass)
 
พริมโรส (วัชพืช ออกดอกแบบไม้ตีกลอง)  (บานตั้งแต่ต้น มี.ค. -  ต้น พ.ค.)
(108 สถูปแห่งชัยชนะ)
 
 

 

Mustard Field (Early March - Early May) 

(ฺPunakha - Bumthang)
 
ทุ่งดอกมัสตาด (บานตั้งแต่ต้น มี.ค. -  ต้น พ.ค.)
(พูนาคา - บุมตัง)