โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
เอไอเอส เซเรเนด และ สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)
 
 
Serenede Exclusive Trip ครั้ง 17 ภูฏาน
 
นำลูกค้าคนสำคัญสัมผัสประสบการณ์ เที่ยวภูฏาน...ดินแดนแห่งเมฆา และศรัทธาแห่งพุทธ
เดินทางพร้อม อ.เผ่าทอง ทองเจือ 5 วัน 4 คืน 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559
เพียง 79,500 บาท/ท่าน (ปกติ 110,000 บาท)