โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
เที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ 2018

BKK - Suvarnabhumi International Airport, Bangkok / Samut Prakan, Thailand

CCU - Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata, India

GAY - Bodhgaya Airport, Gaya, Thailand

PBH - Paro International Airport, Paro, Bhutan

 

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 

ประตู: 5

เช็คอินเคาน์เตอร์: แถว K (เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดเวลา 2 ชั่วโมงครึ่งก่อนเวลาเที่ยวบิน)

 

Updated on 27 March 2018

 

เที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 25 มีนาคม 2561)**

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK CCU 06.30 07.45 ทุกวัน 2 ชั่วโมง 55 นาที 30 นาที อาหารเช้า
B3- 701 CCU PBH 08.15 09.55 ทุกวัน 1 ชั่วโมง 10 นาที   อาหารว่าง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 700 PBH CCU 10.35 11.15 ทุกวัน 1 ชั่วโมง 10 นาที 40 นาที อาหารว่าง
B3- 700 CCU BKK 11.55 16.05 ทุกวัน 2 ชั่วโมง 50 นาที   อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ (26 มีนาคม 2561 - 14 พฤษภาคม 2561)**

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK CCU 06.30 07.45 จ/อ/พ/ศ/ส 2 ชั่วโมง 55 นาที 40 นาที อาหารเช้า
B3- 701 CCU PBH 08.15 09.55 จ/อ/พ/ศ/ส 1 ชั่วโมง 10 นาที   อาหารว่าง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 700 PBH CCU 10.35 11.15 จ/อ/พ/ศ/ส 1 ชั่วโมง 10 นาที 40 นาที อาหารว่าง
B3- 700 CCU BKK 11.55 16.05 จ/อ/พ/ศ/ส 2 ชั่วโมง 50 นาที   อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK PBH 06.00 08.00 พฤ/อา 3 ชั่วโมง 0 นาที - อาหารเช้า
B3- 700 PBH BKK 11.50 15.25 พฤ/อา 2 ชั่วโมง 35 นาที - อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ (15 พฤษภาคม 2561 - 16 มิถุนายน 2561)**

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK CCU 05.00 06.15 จ/อ/พฤ/ศ/ส 2 ชั่วโมง 55 นาที 40 นาที อาหารเช้า
B3- 701 CCU PBH 06.55 08.25 จ/อ/พฤ/ศ/ส 1 ชั่วโมง 10 นาที   อาหารว่าง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 700 PBH CCU 15.30 16.10 จ/อ/พฤ/ศ/ส 1 ชั่วโมง 10 นาที 40 นาที อาหารว่าง
B3- 700 CCU BKK 16.50 21.00 จ/อ/พฤ/ศ/ส 2 ชั่วโมง 50 นาที   อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK PBH 06.00 08.00 3 ชั่วโมง 0 นาที - อาหารเช้า
B3- 700 PBH BKK 11.50 15.25 2 ชั่วโมง 35 นาที - อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK PBH 06.00 08.00 อา 3 ชั่วโมง 0 นาที - อาหารเช้า
B3- 700 PBH BKK 15.30 19.30 อา 3 ชั่วโมง 0 นาที - อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ (17 มิถุนายน 2561 - 15 กันยายน 2561)**

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK CCU 06.30 07.45 ทุกวัน 2 ชั่วโมง 55 นาที 40 นาที อาหารเช้า
B3- 701 CCU PBH 08.15 09.55 ทุกวัน 1 ชั่วโมง 10 นาที   อาหารว่าง

 

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 700 PBH CCU 10.35 11.15 ทุกวัน 1 ชั่วโมง 10 นาที 40 นาที อาหารว่าง
B3- 700 CCU BKK 11.55 16.05 ทุกวัน 2 ชั่วโมง 50 นาที   อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ (16 กันยายน 2561 - 26 ตุลาคม 2561)**

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK CCU 06.30 07.45 จ/พ/ศ/ส/อา 2 ชั่วโมง 55 นาที 40 นาที อาหารเช้า
B3- 701 CCU PBH 08.15 09.55 จ/พ/ศ/ส/อา 1 ชั่วโมง 10 นาที   อาหารว่าง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 700 PBH CCU 10.35 11.15 จ/พ/ศ/ส/อา 1 ชั่วโมง 10 นาที 40 นาที อาหารว่าง
B3- 700 CCU BKK 11.55 16.05 จ/พ/ศ/ส/อา 2 ชั่วโมง 50 นาที   อาหารเที่ยง

 

เที่ยวบิน จาก ไปยัง เวลาออก เวลาถึง วันที่มีเที่ยวบิน เวลาบิน เวลาจอดพัก อาหาร
B3- 701 BKK PBH 06.30 08.30 อ/พฤ 3 ชั่วโมง 0 นาที - อาหารเช้า
B3- 700 PBH BKK 10.35 14.05 อ/พฤ 2 ชั่วโมง 30 นาที - อาหารเที่ยง

** เนื่องจากที่ตั้งภูมิศาสตร์ของสนามบินพาโรมีผลโดยตรงต่อเที่ยวบินของภูฏานแอร์ไลน์ ดังนั้นเที่ยวบินที่ออกจากกรุงพาโรจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเพื่อความปลอดภัยของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราแนะนำให้ท่านติดต่อสายการบินเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินก่อนเดินทาง และสายการบินมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเที่ยวบินเกิดการเลื่อน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลข้างต้น ทางสายการบินจึงแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงสำหรับการต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ 

 

** Due to the geographical location and operating challenge out of Paro Airport in Bhutan which is severely dependent on weather conditions, the schedule timings are subject to change without prior notice. Travelers are therefore, requested to check with Bhutan Airlines office or its agent for the latest information. Bhutan Airlines reserves the rights without assigning any reason to cancel, reschedule, or overfly or delay the commencement or deviate from the route of the journey. Therefore, all passengers are advised to maintain a minimum of 24 hours connection time to avoid misconnection. All passengers are advised maintain flexible tickets on connecting carriers.