โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 

เมืองพาโร

เมืองพาโร เมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูฏานที่เต็มไปด้วยวัดอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นพาโรยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขาซึ่งถูกนับว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศ หากท่านเป็นคนรักธรรมชาติและความสงบการพักผ่อนใน เมืองพาโร คงเป็นตัวเลือกที่น่าจะลงตัวที่สุด อย่างไรก็ดีตัวเมืองของพาโรประกอบไปด้วยร้านค้ามากมายและอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีตแต่ยังผสมไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นภูฏานซึ่งรอให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม

  dzong   main airport   national sport   trekking

เมืองทิมพู

เมืองทิมพู เมืองหลวงใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี คศ 1961 และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภูฏาน เมืองทิมพู ตั้งอยู่ตรงกลางของฝั่งตะวันตกของภูฏานระหว่างพาโรและพูนาคา ประชากร 15% ของทั้งประเทศหรือประมาณ 100,000 คนอยู่ในเมืองทิมพู เมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบที่มีขนาดเล็กกว่าเมืองพาโรบนความสูง 2,248 เมตรทอดยาวจากเหนือจดใต้โดยทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของทิมพูซองและพะราชวัง ไม่เหมือนกับเมืองหลวงใคในโลกทิมพูไม่มีสนามบินนานาชาติหรือแม้กระทั้งไฟสัญญาณจราจร นี้จึงทำให้ เมืองทิมพู มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

  cycling   dzong   national sport   shopping street   wild animal

คยา

คยา  (Gaya) หรือ อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งของพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดูู สำหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การูเนสโก

  main airport   temple

โกลกาต้า

โกลกาต้า หรือชื่อเดิม กัลกัตต้า เป็นเมืองหลวงของเบงกอตะวันตกและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย และยังคงเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเบงกอ หรือในปัจจุบันคือประเทศบังคลาเทศและฝั่งตะวันออก โกลกาต้าขึ้นชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นจุดกำเนิดของนักกวี นักเขียน และผู้กำกับภาพยนต์มากมายให้แก่อินเดีย หากคุณมีเวลาไม่มากในการเที่ยวอินเดีย แน่นอนที่สุดโกลกาต้าคงเป็นอีกเมืองที่ควรจะอยู่ในแผนการเดินทางของคุณ เที่ยวบินสู่โกลกาต้า ของ ภูฏานแอร์ไลน์ บินตรงทุกวันจากกรุงทพฯ

  cuisine   hindu temple   theater   yoga

กาฐมาณฑุ

กาฐมาณฑุ เมืองหลวงที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของเนปาล ซึ่งชื่อเมืองถูกผันเสียงมาจากกาฐมณฑป ซึ่งเป็นชื่อของอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเนปาลซึ่งตั้งใกล้กับวังหนุมานโดกา เมืองถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 723 โดยกษัตริย์คุณาคมา โดยชื่อเดิมของเมืองคือกาฐีปูร์ ซึ่งหมายถึงความอลังกาล เมืองซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโอบล้อมโดยเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคุมด้วยหิมะสามารถมองเห็นได้จากหลายจุดในเมือง แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน 2558 ส่งผลกระทบอย่างหนักแก่วัดและอาคารโบราณหลายแห่งในกาฐมาณฑุและเมืองอื่นในเนปาล อย่างไรก็ดีเมืองกาฐมาณฑุยังคงความสวยงามที่รอให้คุณไปเยี่ยมเยือน 

  himaraya   hindu temple   main airport   shopping street   temple   trekking